Política de privacitat

El Reglament General de Protecció de Dades obliga al fet que els responsables del tractament dels fitxers que recullen dades de caràcter personal facilitin la següent informació addicional a la recollida de dades de caràcter personal. El formulari de subscripció de la present web conté la informació bàsica sobre la recollida i el tractament de les dades facilitades, i en aquest apartat es recull la informació addicional:

Identitat del responsable del tractament

Denominació social: LR MAS Home, s.l.
Domicili social: Carrer Agricultura, 16 – Local 1-6 – 08320 El Masnou
Adreça de correu electrònic de contacte: info@a4vents.com
CIF: B-67577015

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades facilitades a través dels formularis en el website és l’enviament al titular, mitjançant correu electrònic, de les dades informatives sobre els productes i serveis que ofereix A4Vents.

A4Vents conservarà les dades facilitades mentre no se sol·liciti la seva supressió per part del titular.

Legitimació

Tant el tractament de les dades facilitades per a la participació en el website com el tractament per a la tramitació d’informació sobre A4Vents al correu electrònic sol·licitat estan basats ​​en el consentiment sol·licitud licitat a l’interessat al moment de facilitar les seves dades.

Destinataris de les dades recollides

Les dades facilitades solament els tractarà A4Vents, per la qual cosa no es comunicaran ni cediran a cap altra entitat, a excepció que sigui obligatori per llei.

Drets que poden exercir els usuaris

Les persones que facilitin les seves dades personals a través del present website poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades.

En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar així mateix la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de les reclamacions. La limitació del tractament de les dades només es podrà sol·licitar quan:

  • L’interessat ha exercit els seus drets d’oposició o rectificació i l’empresa està en procés de determinar si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, la qual cosa determinaria la supressió o l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa.
  • Les dades ja no són necessàries, però l’interessat sol·licita la seva limitació perquè les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment, l’interessat té dret a la portabilitat de les seves dades, la qual cosa possibilita rebre les dades proporcionades per aquest durant l’ús del website en un format estructurat que li permeti el seu magatzematge, així com la seva transmissió a un altre responsable de tractament.

L’exercici dels drets anteriors es podrà dur a terme dirigint-se per escrit i adjuntant una còpia del DNI en l’Àrea d’Administració i Finances, de 4 Vents. Per a exercir els seus drets, l’interessat també pot enviar un correu a l’adreça info@a4vents.com adjuntant una còpia escanejada del DNI com a identificació.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic info@a4vents.com, amb la indicació «No rebre comunicacions comercials».

Cookies

La nostra web utilitza cookies per a facilitar la navegació de l’usuari.
Més informació sobre les cookies aquí.

Xarxes socials i plataformes externes

Aquest website poden incloure contingut integrat, com a vídeos de Youtube, etc. El contingut incrustat provinent d’aquestes xarxes socials es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant les hagués visitat. Aquestes xarxes socials poden recopilar dades sobre l’usuari, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció amb aquest contingut incrustat.

Propietat intel·lectual

A 4 Vents comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial. Per aquest motiu, el text, el disseny, les imatges, les eines, les pàgines, les marques, els noms comercials, els textos i els logotips són titularitat de 4 Vents o han estat cedits o llicenciats a favor d’aquesta i, en conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia A4Vents formalitzada per escrit.

Enllaços (links)

L’establiment d’un enllaç d’aquesta web a un altre portal no implica que A4Vents accepti o aprovi els continguts del portal enllaçat. De totes maneres, i en compliment de la normativa vigent, si A4Vents adverteix qualsevol contingut il·legal suprimirà l’enllaç i el comunicarà a les autoritats pertinents.

Secret i seguretat de les dades

A4Vents es compromet en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat ja utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.